Probleemstelling

Het idee op deze website is een draft/eerste versie, we zijn druk bezig om de oplossing scherper en transparanter te maken. Als je ideeën hebt en mee wilt denken neem dan gerust contact op.

Kleine administratiekantoren  zijn gevoelig voor een aantal niet controleerbare zaken en dat maakt hen kwetsbaar. De administratieve wereld is aan het veranderen. De automatisering breidt zich in een snel tempo uit en het administratieve werk wordt steeds meer door ondernemers zelf gedaan.

Daarnaast is de tendens dat je meer adviseur voor je klanten moet zijn, terwijl de markt van de ondernemers steeds meer energie en studie vergt. Tijd vrijmaken om te kunnen specialiseren is niet makkelijk. Niet-declarabele zaken nemen hand over hand toe en bedreigen de winst.

Bedreigingen:

 1. Klanten gaan weg.
 2. Nieuwe klanten werven is kostbaar en moeilijk.
 3. Een kantoor laten groeien is moeilijk omdat hoge kosten vooruitlopen op de groei, met name het personeel is daarbij een belangrijke factor.
 4. Bij kleinere kantoren ontbreekt op veel vlakken kennis van zaken.
 5. Er moet een verschuiving plaatsvinden van administratief werk naar advieswerk.
 6. Maar de ondernemer heeft weinig tijd om te schakelen van administratief naar advieswerk, hij heeft het druk en maakt veel uren.
 7. Kleine kantoren hebben problemen om gekwalificeerd personeel vast te houden. Beloning alleen is niet voldoende, ze kunnen geen goed toekomstperspectief bieden.
 8. Ze kunnen op een heel aantal vlakken niet met de tijd mee omdat er geen tijd is om te leren.
 9. Investeringen in automatisering kost veel tijd en energie.
 10. De kosten van kleinere administratiekantoren zijn te hoog, denk daarbij aan huur van je kantoor, kosten van certificaten en software en personeelskosten.
 11. De kleine ondernemer is teveel bezig met niet-declarabele zaken, denk aan werving van personeel, uitzoeken welke software ze moeten gaan gebruiken, het bijhouden van vakkennis en het voeren van de eigen administratie.
 12. Personeel voor eenvoudig administratief werk is nog wel vast te houden, maar een medewerker op HBO-niveau (bijv. voor jaarstukken) is meestal niet aanwezig. En dat terwijl juist het eenvoudige administratieve werk sterk afneemt door automatisering.
 13. Het opbouwen van een netwerk van toegevoegde diensten is tijdrovend.
 14. Er ontstaan steeds meer eenpitter boekhouders, die vanuit thuis werken, goedkoper kunnen werken en klanten wegkapen van kleine kantoren met personeel.
 15. De winsten staan doorlopend onder druk.

Positieve punten van een klein kantoor:

 1. De ondernemer is zeer betrokken bij zijn klanten.
 2. De ondernemer kent de klanten goed.
 3. De ondernemer wil, over het algemeen, goed werk leveren.
 4. De ondernemer is betrouwbaar.
 5. De ondernemer is het gezicht van het bedrijf.
 6. Klanten hebben een lange en goede band met dezelfde vertrouwenspersoon.
 7. De ondernemer kan daarom een uitstekende adviseur zijn voor zijn klanten.